Terminator 2: Judgment Day (1991) - Study 8

8 / 14
328. -เป็นไรรึเปล่า -เปล่า
-You okay? -Fine.
329. จะว่าไปแล้ว รถนายสวยดี
Say, that's a nice bike.
330. เฮ้ ระวังหน่อยสิ นายล่ำ
Watch it, lug nuts.
331. -เดี๋ยวก่อน... รู้เหรอต้องทำไง -ฉันมีข้อมูลสรีระมนุษย์อยู่
-Listen, do you know what you're doing? -I have detailed files on human anatomy.
332. -นั่นสินะ ช่วยให้ฆ่าได้ดีขึ้น ใช่มั้ยล่ะ -ถูกต้อง
-I bet. Makes you a more efficient killer, right? -Correct.
333. เวลาโดนยิง นายเจ็บมั้ย
Does it hurt when you get shot?
334. ฉันรู้ว่าบาดเจ็บ ข้อมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บ
I sense injuries. The data could be called "pain."
335. จอห์น ช่วยส่องไฟหน่อย
John, help me with the light.
336. -แผลคุณจะหายมั้ย -หาย -ดี
-Will these heal up? -Yes. -Good.
337. ถ้าไม่หายคงสู้คนไม่ได้แน่ๆ
If you can't pass for human, you're not much good to us.
338. นายมีชีวิตนานแค่ไหน หมายถึงอยู่ได้นานเท่าไหร่
How long do you live? I mean, last. Whatever.
339. 120 ปี โดยแบตเตอรี่ชุดเดียว
A hundred and twenty years with my existing power cell.
340. นายเรียนรู้สิ่งที่ไม่ได้โปรแกรมไว้ได้มั้ย จะได้เป็น... แบบว่า คนมากกว่านี้ ไม่เป็นหุ่นไปตลอด
Can you learn stuff that you haven't been programmed with... so you can be... you know, more human... and not such a dork all the time?
341. ซีพียูของฉันเป็น นิวโรเน็ต โปรเซสเซอร์ เป็นคอมที่เรียนรู้ได้
My CPU is a neural net processor, a learning computer.
342. ยิ่งได้สัมผัสคนมากเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งเรียนรู้ได้มาก
But Skynet presets the switch to read-only when we're sent out alone.
343. -โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากด้วย ใช่มั้ย -ไม่
-Doesn't want you to do too much thinking, huh? -No.
344. เรารีเซ็ตสวิตช์ได้มั้ย
Can we reset the switch?
345. สองตัวล็อคหมุนทวนเข็มนาฬิกา
Rotate the two locking cylinders counterclockwise.
346. ลงมือเลย
Do it.
347. ทีนี้เปิดมันออกมา ดึงฝาที่ปิดอยู่
Now open the port cover. Pull to break the seal.
348. ดี ทีนี้ดึงเครื่องกันสะเทือนออก
Good, now remove the shock-damping assembly.
349. -คุณจะเห็นว่ามีซีพียู -เห็นมั้ย -เห็น
-You can now access the CPU. -Do you see it? -Yes.
350. ดึงแผ่นเหล็กซีพียูขึ้นมา
Hold the CPU by its base tab.
351. ดึงเลย
Pull.
352. แม่เห็นปุ่มสวิตช์มั้ย อย่านะ อย่า...
Do you see the pin switch? No! No!
353. -หลบไปน่า จอห์น -อย่าฆ่าเขา
-Out of my way, John. -Don't kill him.
354. มัน ไม่ใช่เขา มัน
It, John, not him. It.
355. ก็ได้ มัน แต่เราต้องการ... มัน
Okay, it. But we need it.
356. ฟังแม่นะ ฟังนะลูก เราจัดการกันเองได้
Listen to me. You listen. We're better off on our own.
357. แต่เขาเป็นสิ่งเดียวที่พิสูจน์ได้ ว่าเรามีอนาคตและสงครามนั่น
But he's the only proof we have... of the future and the war and all that.
358. อาจจะ แม่ไม่เชื่อมัน
Maybe. I don't trust it.
359. แต่เขาเป็นเพื่อนผมนะแม่
But he's my friend, all right?
360. ลูกไม่รู้หรอกว่าเจ้าสิ่งนั้นมันน่ากลัวแค่ไหน
You don't know what it's like to try to kill one of these things...
361. -และถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมานี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเรา หลบไป -แม่ครับ
and if something goes wrong this could be our last chance, so move!
362. ถ้าผมได้เป็นผู้นำทางการทหารจริงๆ ล่ะก็แม่ก็ควรจะเริ่มฟังความคิดของผู้นำคนนี้บ้าง
If I'm ever supposed to be this great military leader maybe you should start listening to my leadership ideas once in a while.
363. เพราะถ้าแม่ตัวเองยังไม่ฟัง แล้วใครจะฟังผมล่ะครับ
Because if my own mother won't, how do you expect anyone else to?
364. ก็ได้ จัดการเองแล้วกัน
All right, play it your way.
365. -มีปัญหาอะไรเหรอ -ไม่มีปัญหา
-Was there a problem? -No problem.
366. ไม่ว่าใครก็ตาม
None whatsoever.
8 / 14